Financieel Hypotheken

Fiscaliteiten

Foto7

Foto8Fiscaliteiten rondom woning

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen.

Met ingang van 2014 ging voor de hoogste inkomens de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf jaarlijks met een half procent omlaag. Voor 2018 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, 50,% bedraagt. De hogere vrijstelling schenkbelasting van 100.000 Euro voor aankoop en kosten woning werd per 1 januari 2017 weer ingevoerd.

U kunt in 2018 een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van uw woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning.

links4_06


Deze informatie komt van de Rijksoverheid.
2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde woning
Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. De overheid doet dit stapsgewijs om starters tegemoet te komen en huizenkopers tijd te geven om te sparen. Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106 % blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Sinds 1 januari 2013 krijgt u alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Combinatiehypotheek
Soms zijn de maandlasten bij volledige aflossing (tijdelijk) te hoog. Voor die situaties kunt u mogelijk een zogenaamde combinatiehypotheek afsluiten. De combinatiehypotheek bestaat uit 2 leningen. De 1e lening lost u annuïtair en volledig af in 30 jaar. Daarnaast kunt u een 2e lening afsluiten waaruit u (een deel van) de aflossing betaalt. Die 2e lening mag uiteindelijk maximaal 50% van de eerste lening zijn. De rente voor deze 2e lening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk verhoogd
Het grensbedrag voor het kopen van een woning met De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 2009 tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. Sinds 2012 wordt de tijdelijke verhoging geleidelijk afgebouwd:

• per 1 juli 2015: € 265.000.
• per 1 juli 2016: € 245.000.
• per 1 juli 2018: € 265.000.

 

Nieuwe wijzigingen NHG regels

Vier weetjes over een NHG-hypotheek in 2018 – 1-11-2017

Wordt 2018 het jaar waarin je een woning koopt, gaat verbouwen en/of investeert in energiebesparende voorzieningen? Dan is het goed om te weten dat sommige regels bij het sluiten van een hypotheek met NHG veranderen.

Jaarlijks worden per 1 januari de Voorwaarden & Normen voor NHG aangepast naar aanleiding van wensen van klanten, actuele marktontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. We hebben vier weetjes over de nieuwe regels per 1 januari 2018 op een rij gezet.

1. Hogere kostengrens
Vanaf 1 januari 2018 is de kostengrens voor NHG €265.000, dat is 8 procent hoger dan nu het geval is. Duurdere woningen komen dan dus in aanmerking voor NHG. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900. De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen (bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen).

2. Eenmalige premie blijft gelijk
Voor een hypotheek met NHG betaal je eenmalig een bedrag, de ‘borgtochtprovisie’. In 2018 is dit, net als in 2017, 1 procent van het totale hypotheekbedrag. Dat betekent dat je voor een lening van € 200.000,- voor financiering met NHG € 2.000,- betaalt. Deze kosten betaal je aan de geldverstrekker zodra je de hypotheek afsluit. Voor dit bedrag ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien kun je op een vangnet rekenen als je door onvoorziene omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen.

3. Verplichting overlijdensrisicoverzekering vervalt
Tot en met 2017 was het in veel gevallen bij een hypotheek met NHG verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 2018 is dit niet langer verplicht. Dit geeft je de vrijheid om samen met je adviseur te bepalen hoe om te gaan met de financiële risico’s bij overlijden.

4. Oversluiten naar een hypotheek met NHG
Heb je een bestaande hypotheek zonder NHG? In 2018 is het mogelijk om deze over te sluiten naar een hypotheek met NHG. Voorwaarde is wel dat je er een hypotheek met meer gunstige condities voor in de plaats krijgt, zoals een lagere rente.

 

Eerdere info:

Aftrek rente bij restschuld
Verkoopt u uw woning met verlies? Sinds 2013 kunt u de rente en kosten voor een restschuldlening maximaal 10 jaar van de belasting aftrekken. Dit is een tijdelijke regeling. Het kabinet komt hiermee huiseigenaren tegemoet die bij verkoop van hun woning een restschuld over houden. De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In die 10 jaar hoeft u de lening niet af te lossen. Na 10 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar van de belasting. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden onder Nationale Hypotheek Garantie
Per 1 januari 2014 kunnen huiseigenaren bij verkoop van hun woning een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze regeling geldt voor restschulden die zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG. Voorwaarde is dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wat daar aan restschuld boven uitstijgt mogen hypotheekverstrekkers buiten de NHG meefinancieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is 3 jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2014. Is de woning in 2011 te koop gezet? Dan bestond voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek in 2014. Een woning die in 2011 is gekocht en bestemd was om uiterlijk in 2014 in te gaan wonen, kan tot die tijd als eigen woning worden aangemerkt. Voor belastingplichtigen die hun huis in 2012 of 2013 gekocht hebben of te koop hebben gezet, geldt weer de normale (niet verlengde) regeling. Voor hen geldt dat de maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop of aankoop van de eigen woning 2 jaar is. Zij kunnen die woning dus tot uiterlijk 31 december 2014 of 31 december 2015 als eigen woning aanmerken. Nieuwe downloads en regels hypotheekrenteaftrek volgt.

Hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur
Tot eind 2014 kon de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kon na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling.