Financieel Hypotheken

Hypotheekvormen

Foto7

Foto8Hypotheken

Een nieuw huis brengt kosten met zich mee. Wie een nieuw huis wil kopen, zal dan ook vrijwel altijd geld moeten lenen. Deze vorm van lenen noemen we hypothecaire lening (hypotheek).

Het verschil met een gewone lening is dat bij een hypothecaire lening het huis als onderpand voor de lening dient. Een geldverstrekker, meestal een bank of verzekeraar, leent je het geld om een huis te kopen. Deze lening moet aan het einde van de looptijd (maximaal 30 jaar) volledig afgelost zijn. Daarbij betaal je als vergoeding voor de lening een percentage aan rente over het geleende geld.

Omdat je voor een huis vaak veel geld moet lenen, wil de geldverstrekker heel zeker zijn dat je alles weer terugbetaalt. Als je de rente en/of aflossing niet meer kunt betalen, dan kan de geldverstrekker jouw huis opeisen. Hij zal het huis verkopen om zo het geleende bedrag weer terug te krijgen. Naast een bank of verzekeraar als geldverstrekker is het ook mogelijk dat anderen, bijvoorbeeld je ouders, je geld lenen voor de aankoop van een huis.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek los je iedere maand een vast bedrag af gedurende de looptijd, waardoor de schuld en de rente (maar dus ook de fiscale aftrek) jaarlijks lager worden.

 • Elke maand een bedrag aflossen
 • Schuld en rente worden elk jaar lager
 • Je geeft steeds minder uit
 • Als je zonder risico’s wilt aflossen
 • Je betaalt gelijk een stuk van je schuld af
 • Je hypotheeklasten nemen iedere maand wat af
 • Je betaalt in totaal minder rentevergoeding dan bij de annuïtaire hypotheek
 • Je lasten zijn aan het begin relatief hoog
 • In de loop van de jaren neemt je belastingvoordeel af

  Annuiteïthypotheek

  Een annuïteit is een ander woord voor ‘vast bedrag’. Bij een annuïteitenhypotheek betaal je iedere maand een vast bedrag (afgezien van eventuele rentewijzigingen). Dit bedrag bestaat uit twee delen. Het ene deel is de rente die je moet betalen over de lening. Het andere deel, de aflossing, wordt gebruikt om de lening terug te betalen.

  • Steeds minder rente, steeds meer aflossing
  • Schuld en rente worden elk jaar lager
  • Een eenvoudige, heldere hypotheekvorm.
  • Je hebt belastingvoordeel en relatief lage lasten in de beginperiode.
  • Het geleende bedrag is gegarandeerd afgelost als de hypotheek afloopt.
  • Je netto woonlasten worden steeds hoger.
  • In de beginfase los je nauwelijks af.
  • Het is over de hele looptijd bekeken een relatief dure hypotheekvorm

  Na 1 januari

  Voor nieuwe hypotheken die na 1 januari 2013 worden gesloten, geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de lening gedurende de looptijd wordt afgelost. Je kunt in aanmerking komen voor renteaftrek als je voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek kiest.

  Voor 1 januari

  Bij hypotheken afgesloten vóór 1 januari 2013 is het, om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, niet relevant of je een hypotheek iedere maand aflost of niet. Bij deze hypotheeksoorten blijft de rente gewoon aftrekbaar voor een periode van max. 30 jaar. Het bedrag van de hypotheek dat niet wordt afgelost, blijft als restschuld over. Vaak is er hierover geen recht meer op renteaftrek. Het is belangrijk om hier goed naar te (laten) kijken.

  Een greep uit onze geldverstrekkers